Servis i održavanje pogonskih platformi i platformi za laka šinska vozila.

Home  /  Servis i održavanje pogonskih platformi i platformi za laka šinska vozila.

Naša prednost nalazi se u visokom stepenu odgovornosti i stručnosti naših specijalista u održavanju pogonske platforme kao najkompleksnijeg sklopa Šinskog vozila.

Industrijsko lakiranje

Pripremni, osnovni i završni radovi lakiranja, sve u skladu sa kvalitativnim ali ekološkim normama i zahtevima mokrog industrijskog lakiranja.

Pogledajte više

Naši sertifikati

Naš proizvodni proces i tehnologija koju primenjujemo su u skladu sa najzahtevnijim svetskim standardima. Posedujemo i primenjujemo ISO 9001:2008; EN ISO – 3834-2 ; DIN EN 15085 – 2 ; EN 1090-2; DIN 6701-2 Klasse A1. Vrhunski kvalitet naših proizvoda i usluga je upravo rezultat striktne primene ovih standarda.