O nama

Home  / O nama

Iskustvo je naša snaga

10 godina na tržištu

STIRG METALL DOO je ogranak Austrijske kompanije STIRG METALLBE-UND VERARBEITUNG GMBH koja se bavi razvojem, proizvodnjom i prodajom delova od metala. Imamo savremenu tehnologiju, stručne kadrove i tehničke mogućnosti da ispunimo sve zahteve naših korisnika u domenu laserskog sečenja, savijanja, mašinske obrade, zavarivanja i montaže različitih vrsta metala. Poseban segment našeg poslovanja predstavlja proizvodnja delova za laka šinska vozila.

Kvalitet i pouzdanost proizvoda i usluga su nam uvek na prvom mestu. Oni moraju u potpunosti ispunjavati potrebe, zahteve i očekivanja kupaca. Stoga nam je poštovanje zahteva standarda ISO 9001:2008, zakona i tehničkih propisa kojim je uređena naša delatnost najviši prioritet. Pored poboljšanja partnerske saradnje sa dobavljačima radi kvalitetnog i kontinuiranog snabdevanja, jedan od osnovnih ciljeva nam je unapređenje kvaliteta proizvoda i usluga u skladu sa priznatim standardima i normama kroz povećanje efektivnosti i efikasnosti kao i bolju unutrašnju organizaciju.